امور مالی و بازرگانی

حسابرس

حسابرس

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر ۲۰ نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران

بورس و بازاریابی

بورس و بازاریابی

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر ۲۰ نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران

صنعتی و مالیاتی

صنعتی و مالیاتی

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر ۲۰ نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران

حسابداری عمومی

حسابداری عمومی

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر ۲۰ نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران

MBA

MBA

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر ۲۰ نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران
امور اداری

محاسبات آماری

محاسبات آماری

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر ۲۰ نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران

مکاتبات اداری

مکاتبات اداری

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر ۲۰ نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران

امور دفتری

امور دفتری

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر ۲۰ نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران
خدمات آموزشی

پژوهشی و خانواده

پژوهشی و خانواده

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر ۲۰ نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران

پژوهش و صنایع

پژوهش و صنایع

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر ۲۰ نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر ۲۰ نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر ۲۰ نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران

پرورش هوش و کودکان

پرورش هوش و کودکان

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر ۲۰ نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران
فناوری اطلاعات

چند رسانه ای

چند رسانه ای

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر ۲۰ نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران

برنامه نویسی

برنامه نویسی

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر ۲۰ نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران

اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر ۲۰ نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران

طراحی وب

طراحی وب

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر ۲۰ نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران

گرافیک

گرافیک

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر ۲۰ نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران
سرور اختصاصی

سرور اختصاصی سالانه

۲
۲
 • ۸۵۰۰۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰ کاربر همزمان آنلاین
 • ۲۴ ساعت شبانه روز
 • پشتیبانی فنی رایگان (۸صبح-۸عصر)
  پنجشنبه ها ۸صبح-۴ عصر

سرور اختصاصی ماهانه

۱
۱
 • ۸۵۰۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰ کاربر همزمان آنلاین
 • ۲۴ ساعت شبانه روز
 • پشتیبانی فنی رایگان (۸صبح-۸عصر)
  پنجشنبه ها ۸صبح-۴ عصر
روزانه

روزانه E

۲۰۰ کاربر
۲۰۰ کاربر
 • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • یک کلاس همزمان آنلاین
 • پشتیبانی فنی ۲۴ ساعت شبانه روز

روزانه D

۱۰۰ کاربر
۱۰۰ کاربر
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • یک کلاس همزمان آنلاین
 • پشتیبانی فنی ۲۴ ساعت شبانه روز

روزانه C

۵۰ کاربر
۵۰ کاربر
 • ۵۵,۰۰۰ تومان
 • یک کلاس همزمان آنلاین
 • پشتیبانی فنی ۲۴ ساعت شبانه روز

روزانه B

۲۵ کاربر
۲۵ کاربر
 • ۳۰,۰۰۰ تومان
 • یک کلاس همزمان آنلاین
 • پشتیبانی فنی ۲۴ ساعت شبانه روز

روزانه A

۱۰ کاربر
۱۰ کاربر
 • ۲۰,۰۰۰ تومان
 • یک کلاس همزمان آنلاین
 • پشتیبانی فنی ۲۴ ساعت شبانه روز
ماهانه

ماهانه D

۱۰۰ کاربر
۱۰۰ کاربر
 • ۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • یک کلاس همزمان آنلاین
 • پشتیبانی فنی ۲۴ ساعت شبانه روز

ماهانه C

۵۰ کاربر
۵۰ کاربر
 • ۲۷۰,۰۰۰ تومان
 • یک کلاس همزمان آنلاین
 • پشتیبانی فنی ۲۴ ساعت شبانه روز

ماهانه B

۲۵ کاربر
۲۵ کاربر
 • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • یک کلاس همزمان آنلاین
 • پشتیبانی فنی ۲۴ ساعت شبانه روز

ماهانه A

۱۰ کاربر
۱۰ کاربر
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • یک کلاس همزمان آنلاین
 • پشتیبانی فنی ۲۴ ساعت شبانه روز
سالانه

سالانه D

۱۰۰ کاربر
۱۰۰ کاربر
 • ۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • یک کلاس همزمان آنلاین
 • پشتیبانی فنی ۲۴ ساعت شبانه روز

سالانه C

۵۰ کاربر
۵۰ کاربر
 • ۳,۲۴۰,۰۰۰تومان
 • ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • یک کلاس همزمان آنلاین
 • پشتیبانی فنی ۲۴ ساعت شبانه روز

سالانه B

۲۵ کاربر
۲۵ کاربر
 • ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
 • ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • یک کلاس همزمان آنلاین
 • پشتیبانی فنی ۲۴ ساعت شبانه روز

سالانه A

۱۰ کاربر
۱۰ کاربر
 • ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
 • ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • یک کلاس همزمان آنلاین
 • پشتیبانی فنی ۲۴ ساعت شبانه روز

تیم پشتیبانی گام سوم

مشتریان ما

هزینه پشتیبانی
هزینه دوره های آموزشی
هزینه خدمات
سامانه پیامک
پشتیبانی آنلاین
سوالات متداول
سفارش آنلاین محصولات
قالب وردپرس خرید هاست