امور مالی و بازرگانی

حسابرس

حسابرس

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر 20 نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران

بورس و بازاریابی

بورس و بازاریابی

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر 20 نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران

صنعتی و مالیاتی

صنعتی و مالیاتی

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر 20 نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران

حسابداری عمومی

حسابداری عمومی

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر 20 نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران

MBA

MBA

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر 20 نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران
امور اداری

محاسبات آماری

محاسبات آماری

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر 20 نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران

مکاتبات اداری

مکاتبات اداری

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر 20 نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران

امور دفتری

امور دفتری

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر 20 نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران
خدمات آموزشی

پژوهشی و خانواده

پژوهشی و خانواده

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر 20 نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران

پژوهش و صنایع

پژوهش و صنایع

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر 20 نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر 20 نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر 20 نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران

پرورش هوش و کودکان

پرورش هوش و کودکان

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر 20 نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران
فناوری اطلاعات

چند رسانه ای

چند رسانه ای

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر 20 نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران

برنامه نویسی

برنامه نویسی

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر 20 نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران

اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر 20 نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران

طراحی وب

طراحی وب

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر 20 نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران

گرافیک

گرافیک

 • ظرفیت پذیرش هر دوره حداکثر 20 نفر
 • پرداخت اقساطی شهریه
 • برگزاری در دو نوبت صبح و عصر
 • ویژه خواهران و برادران
سرور اختصاصی

سرور اختصاصی سالانه

2
2
 • 8500000 تومان
 • 200 کاربر همزمان آنلاین
 • 24 ساعت شبانه روز
 • پشتیبانی فنی رایگان (8صبح-8عصر)
  پنجشنبه ها 8صبح-4 عصر

سرور اختصاصی ماهانه

1
1
 • 850000 تومان
 • 200 کاربر همزمان آنلاین
 • 24 ساعت شبانه روز
 • پشتیبانی فنی رایگان (8صبح-8عصر)
  پنجشنبه ها 8صبح-4 عصر
روزانه

روزانه E

200 کاربر
200 کاربر
 • 200,000 تومان
 • یک کلاس همزمان آنلاین
 • پشتیبانی فنی 24 ساعت شبانه روز

روزانه D

100 کاربر
100 کاربر
 • 100,000 تومان
 • یک کلاس همزمان آنلاین
 • پشتیبانی فنی 24 ساعت شبانه روز

روزانه C

50 کاربر
50 کاربر
 • 55,000 تومان
 • یک کلاس همزمان آنلاین
 • پشتیبانی فنی 24 ساعت شبانه روز

روزانه B

25 کاربر
25 کاربر
 • 30,000 تومان
 • یک کلاس همزمان آنلاین
 • پشتیبانی فنی 24 ساعت شبانه روز

روزانه A

10 کاربر
10 کاربر
 • 20,000 تومان
 • یک کلاس همزمان آنلاین
 • پشتیبانی فنی 24 ساعت شبانه روز
ماهانه

ماهانه D

100 کاربر
100 کاربر
 • 500,000 تومان
 • یک کلاس همزمان آنلاین
 • پشتیبانی فنی 24 ساعت شبانه روز

ماهانه C

50 کاربر
50 کاربر
 • 270,000 تومان
 • یک کلاس همزمان آنلاین
 • پشتیبانی فنی 24 ساعت شبانه روز

ماهانه B

25 کاربر
25 کاربر
 • 150,000 تومان
 • یک کلاس همزمان آنلاین
 • پشتیبانی فنی 24 ساعت شبانه روز

ماهانه A

10 کاربر
10 کاربر
 • 100,000 تومان
 • یک کلاس همزمان آنلاین
 • پشتیبانی فنی 24 ساعت شبانه روز
سالانه

سالانه D

100 کاربر
100 کاربر
 • 6,000,000تومان
 • 5,000,000 تومان
 • یک کلاس همزمان آنلاین
 • پشتیبانی فنی 24 ساعت شبانه روز

سالانه C

50 کاربر
50 کاربر
 • 3,240,000تومان
 • 2,700,000 تومان
 • یک کلاس همزمان آنلاین
 • پشتیبانی فنی 24 ساعت شبانه روز

سالانه B

25 کاربر
25 کاربر
 • 1,800,000تومان
 • 1,500,000 تومان
 • یک کلاس همزمان آنلاین
 • پشتیبانی فنی 24 ساعت شبانه روز

سالانه A

10 کاربر
10 کاربر
 • 1,200,000تومان
 • 1,000,000 تومان
 • یک کلاس همزمان آنلاین
 • پشتیبانی فنی 24 ساعت شبانه روز

تیم پشتیبانی گام سوم

مشتریان ما

هزینه پشتیبانی
هزینه دوره های آموزشی
هزینه خدمات
سامانه پیامک
پشتیبانی آنلاین
سوالات متداول
سفارش آنلاین محصولات
قالب وردپرس خرید هاست